Badanie satysfakcji klientów 2020

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Dokumentacja mojej sprawy jest przejrzysta
 2. Moja spawa została załatwiona zgodnie z przepisami
 3. Moja sprawa została załatwiona rzetelnie

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Termin załatwiania spraw nie budzi moich zastrzeżeń
 2. Poinformowano mnie o terminie załatwienia sprawy
 3. Czas oczekiwania na obsługę jest krótki

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Pracownicy mieli wysoką kulturę osobistą
 2. Pracownicy byli uprzejmi i życzliwi
 3. Pracownicy wypowiadali się komunikatywnie

Indywidualne podejście do klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Indywidualne podejście do klienta nie budzi moich zastrzeżeń
 2. Pracownicy okazują zaangażowanie przy załatwianiu mojej sprawy
 3. Strona internetowa jest przydatna w załatwianiu spraw

Wizerunek Instytucji

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Pomieszczenia są czyste
 2. Strona internetowa jest atrakcyjna
 3. Instytucja jest dobrze oznakowana

Metryka Klienta